ICEMAN 的『喇叭的擺設及AC-3喇叭的概念』

ICEMAN 寫了一篇『喇叭的擺設及AC-3喇叭的概念』,放在他的網站上。這是一篇相當不錯的文章,推薦大家一定要去看看。文章在 ICEMAN’S DVD 數位科技!!! 網站。

雖然說前陣子我因為批評他公開提供有版權的軟體是不怕死的行為而在本站的留言板起了相當多的爭執,但是,好文章就是好文章,該推薦還是要推薦,所以還是誠心的推薦大家去看看這篇不錯的文章。

歷史上的今天...


You may also like...

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

:D 
:) 
:( 
:| 
(H) 
:P 
:$ 
:\ 
*-) 
;) 
:-.-: 
:!: 
:S 
:!!: 
[B01] 
[B02] 
[B03] 
[B04] 
[B05] 
[B06] 
[B07] 
[B08] 
[B09] 
[B10] 
[B11] 
[B12] 
[B13] 
[B14] 
[XP] 
:XD 
(Y) 
(N) 
:-O 
:@ 
8o| 
:-# 
(L) 
(U) 
^o) 
|-)